page1_banner

Ахбор

Ба карибй гурухи дуйуми тафтиши байнихамдигарии марказй ба гурухи партиявии Управленияи давлатии доруворй мулохизахо дод.Ли Шулей, муовини котиби Комиссияи марказии назорати интизомӣ ва муовини директори Комиссияи назорати давлатӣ, дар ҷаласаи вокуниш ба Ли Ли, котиб ва муовини директори Идораи миллии маҳсулоти тиббӣ, дар ҷаласаи фикру мулоҳизаҳо ба гурӯҳи пешбари Маъмурияти Миллии Маҳсулоти Тиббӣ ва талаботро барои санҷиш ва ислоҳ пешбарӣ кард.Дар мулоқот рӯҳияи суханронии муҳими Дабири кулли Си Ҷинпин дар бораи санҷишҳо ба раҳбари асосии ҳизби Идораи давлатии маводи мухаддир расонида шуд.Сюэ Ли, роҳбари гурӯҳи дуюми бозрасии ҳукумати марказӣ, гурӯҳи назоратии марказиро ба роҳбари асосии ҳизб ва роҳбари Идораи давлатии маводи мухаддир муаррифӣ кард.Коллектив дар бораи вазъияти тафтиш фикру мулохизаи худро баён кард.Ли Ли дар вохӯрии фикру мулоҳизаҳо ба гурӯҳи роҳбарият роҳбарӣ кард ва дар бораи корҳои санҷиш ва ислоҳ суханронӣ кард.Дар мачлис директори идораи давлатии маводи мухаддир Цзяо Хун иштирок дошт.

  Мувофики карори ягонаи КМ партия аз мохи май то июни соли 2020 гурухи дуйуми тафтиши байнихамдигарии Комитети Марказй дар гурухи партиявии Управленияи давлатии доруворй тафтиши доимй гузаронд.Гурӯҳи тафтишотӣ ба роҳнамоии Си Ҷинпин дар бораи тафаккури сотсиализм бо хислатҳои чинӣ барои давраи нав мувофиқат мекунад, сиёсати кори тафтишотро пурра амалӣ мекунад, мавқеъи тафтишоти сиёсиро риоя мекунад, “ду нигоҳдорӣ”-ро вазифаи асосӣ мегирад, дастурҳои гурӯҳи ҳизбиро бодиққат риоя мекунад. вазифаю вазифадо, назорати сиёсиро пурзур намуда, ба тафтиш ва ба амал баровардани назария ва роддои партия, принципдо, сиёсат, карордо ва тад-бирдои асосии КМ партия, роди стратегии родбарии даматарафа ва катъии партия, роди ташкилии партия диккати калон медидад. дар давраи нав, тафтишу ислох ва гайра органхои марказй ва давлатиро ба пурзур намудани сохтмони сиёсй мусоидат карда, барои ноил шудан ба «ду нигодубин» рохбарй кунанд, «Се намунаро» амалй гардонанд, муассисахои намунавй барпо намуда, ба навсозии кори ташкилотхо мусоидат кунанд. системаи идоракунии миллӣ ва имкониятҳои идоракунӣ.Гурухи рохбарикунандаи кори инспекция хисоботи тафтиши байнихамдигарии бригадаи тафтишотиро шунида, дар бораи вазъият ба мачлиси комиссияи доимии Бюрои Сиёсии КМ хабар дод.

Сюэ Ли дар фикру мулохизахои худ кайд намуд, ки гурухи партиявии Управленияи давлатии дорусозй давраи нави социализми Си Цзиньпинро бо хусусиятхои чинй рохбарй мекунад.Сохтмони сиёсии партия пай дар пай пурзур гардид, шуурнокии партиявй ба рохбарй ба партия баланд шуд, коллективи кадрхо ба муваффакиятхои муайян ноил гардид.Пешгирии эпидемияи пневмония ва назорат ва пешбурди таҳияи ваксинаҳо нақши хуб бозиданд.Дар рафти тафтиш инчунин баъзе проблемахо ошкор карда шуданд, ки асосан: омухтан ва ба амал баровардани фикру мулохизахои Си Цзиньпин дар бораи социализми дорой хусусиятхои хитои дар давраи нав ба кадри кифоя чукур набуда, ичрои карорхои асосй ва су-поришхои Комитети Марказии партия дуруст ба рох монда нашудааст.Тибқи «стандартҳои сахттарин, назорати сахттарин, ҷазои сахттарин ва ҷавобгарии ҷиддитарин» талаб мекунад, ки иҷрои ӯҳдадориҳои танзими маводи мухаддир ба вуҷуд наояд, тадбирҳо оид ба ташкили системаи танзими давраи ҳаёти маводи мухаддир. ба қадри кофӣ қавӣ нест ва таъсири мусоидат ба татбиқи ҳадафҳои ҳамоҳангшуда ва самараноки ислоҳот маълум нест;татбиќи стратегияи њамаљониба ва ќатъии идоракунии њизбї ба кадри кофї нест, татбиќи «ду «Масъулият» барои дарси ибрат гирифтан аз парвандањои коррупсионї ва пешгирии хатарњои коррупсионї ќувваи кофї нест;рохбарй ва ташкили коллективи кадрхо ба кадри кифоя мустахкам нест, дар татбики системаи масъулияти сохтмони партиявй камбудихо чой доранд, баплангирии умумии коллективи кадрхо, хавасмандгардонии кадрхо кифоя нест;фикру мулоҳизаҳои назорати марказӣ Мушкилот, "фаромӯш накардани нияти аввала, дар хотир нигоҳ доштани рисолат" мавзӯи баррасии масъалаи таълим, таъсири ислоҳ ба қадри кофӣ равшан нест.Дар баробари ин ба гурухи тафтиши хамдигарй нишондодхое, ки дар онхо баъзе кадрхои рохбарикунанда инъикос ёфтаанд, ба комиссияи марказии тафтишоти интизом, комиссияи назорати давлатй ва шуъбаи ташкилии марказй мувофики низомномаи дахлдор кор кардан супурда шуданд.

Сюэ Ли барои ислоњ ва ислоњот чор пешнињод пешнињод кард: Аввалан, андешањои Си Љинпинро дар бораи сотсиализми дорои хусусиятњои чинї дар замони нав ва рўњияи Анљумани 19-уми миллии Њизби коммунисти Чин њаматарафа омўхта ва амалї гардонад, «чањор шуур»-ро мустањкам намояд. , «чор боварй»-ро мустахкам намуда, ба «ду «Нигохдорй» муваффак гарданд, ки ба ичрои карорхои асосй ва супо-ришхои КМ партия оид ба кори танзими маводи мухаддир мусоидат кунанд.Вазифа ва масъулияти назорати маводи мухаддирро софдилона иҷро намуда, ислоҳот ва навоварии система ва механизми назорати маводи нашъаоварро пурзӯр намоянд.Баланд бардоштани огоҳӣ дар бораи пешгирӣ ва назорати хатарҳо ва беҳтар кардани қобилияти системаи танзими маводи мухаддир барои вокуниш ба ҳолатҳои фавқулоддаи асосии саломатии ҷамъиятӣ.Дуюм — чиддият ба амал баровардани «ду вазифа» ва муддати дароз ба тобиши асосии «сахтй» часпидан.Оқибатҳои бади парвандаҳои коррупсионӣ ҳамаҷониба бартараф карда, дарсҳо ҳамаҷониба ва амиқ ҷамъбаст карда шуда, ислоҳот ва ислоҳот аз масъулияти назорат ва механизми назорату санҷиш пурзӯр карда шуда, ба пешгирии коррупсия, пешгирии коррупсия, ба вуҷуд овардани ҷомеаи поку мусбӣ мусоидат намояд. экологияи сиёсй.Сеюм ин аст, ки хати ташкилии партия дар давраи нав пурра ба амал татбик карда, худидоракунии коллективи рохбарикунанда пурзур карда шавад, барои баланд бардоштани хисси масъулият ва рисолати аъзоёни партия ва кадрхо дар фаъолияти сохибкорй чорахои катъй андешида шавад, барои ба вучуд овардани дарачаи баланди фаъолияти партия кушиш намояд. коллективи босифати касабавии танзими доруворй, мунтазам баланд бардоштани сифати кори сохтмони партиявй.Чорум, ба амал баровардани ва-зифахои сиёсй барои ислоху ислохот ва ба хам пайвастани проблемахои нав ошкоршудаи санчиш бо проблемахои назорати маориф дар мавзуи «Фа-ромуш накардани нияти асил ва дар назар доштани рисолат», проблемахои нокифоя ислох кардан дар вакти тафтиши охирин.Нисфи мақола».

Ли Шулей таъкид кард, ки гурӯҳи ҳизбии Идораи давлатии маводи мухаддир бояд мавқеъи сиёсии худро ба таври муассир такмил дода, исрор варзад, ки аз замони нави сотсиализми Си Ҷинпин бо вижагиҳои чинӣ барои муҷаҳҳаз кардани тафаккур, роҳнамоии амалия ва пешбурди кор, таҳкими минбаъдаи ҳисси рисолат ва масъулияти сиёсии худ исрор кунад. , ва ба давраи нав, вазъияти нав ва вазъияти нав фаъолона мутобик шаванд.Талабот, пурзур намудани хисси масъулият ва серталабиро аз ављи «ду њолати умумї» ва навсозии системаи идоракунии миллї ва иќтидори идоракунї, аќиќ дарк намудани ќонунњои даврони нав, дарки амиќи вазифањо дошта бошанд. ва вазифахои ба миёнгузоштаи партия ва давлат ва собиткадамона ба амал баро-вардани координацияи Комитети Марказии партия дар бораи пешгирй ва муборизаи зидди эпидемия ва тараккиёти иктисодию социалй, дар кори «шаш устуворй» устуворона кор карда, «шаш гарантия»-ро пурра ба чо оваранд. вазифахо ва дигар карорхо ва су-поришхоро ба амал бароварда, талабхои бозсозиро чукуртар кардаистодаи Комитети Марказии партияро пурра ба хаёт татбик намуда, «чор шуурнокй»-ро чиддан мустахкам намуда, боварии чорро мустахкам гардонанд., Дарк кунед, ки «ду нигод доштан» дар ичрои вазифадо амалй мегардад ва дар кори конкретй инъикос меёбад.Масъулият ва вазнфахои асосии назорати рохбарии катъии партияро катъиян ба амал бароварда, мав-зуи асосии «сахтият»-ро муддати дароз риоя намуда, фишорро дар хамаи звенохо расонем, назорат ва рохбариро ба звенохои тобеи он пурзур намоем, назорат ва махдудияти хокимиятро мукаррар ва такмил дихем. механизмхо ва формализмро зиёд мекунанд, Шиддати бюрократизм ба рохбарии хаматарафа ва катъии партия то ба охир ва дар чои худ афтад.Рохи ташкилии партияро дар давраи нав собиткадамона ба амал баро-варда, сохти рохбарй ва кадрхоро пур-самар пурзур намуда, кобилияти идоракуниро самаранок такмил диханд, барои ичрои карорхои КМ партия ва ба амал баровардани га-рантияхои сиёсй ва ташкилотчигй таъмин карда шаванд.

Ли Шулей таъкид кард, ки бояд рӯҳияи суханронии муҳими Си Ҷинпин, дабири кулл дар бораи кори бозрасӣ ҳамаҷониба омӯхта ва амалӣ шавад ва ислоҳи бозрасӣ ва истифода аз натоиҷи он аз авҷи сиёсӣ дарк шавад.Гурухи партиявй, махсусан рафикони масъул, бояд масъулияти асосиро ба души худ гирад, коллективро бодиккат омузад, руйхати масъалахоро тартиб дихад, руйхати масъалахо, руйхати вазифахо, руйхати ухдадорихоро тартиб дихад, мачлиси махсуси тафтишу ислохи хаёти демократиро гузаронад, тафтиш ва ислохро ба кори харруза пайваст намояд. кор, ба чукуртар кардани ислохот, рохбарии хаматарафа ва катъй ба партия ва коллективона.Мушкилоти нав ошкоршудаи санљишро бо проблемањои санљиши таълимї дар мавзўи «Нияти аслиро фаромўш макун ва рисолатро дар хотир нигоњ дор» ва љой надоштани мушкилоти санљиши охирин ва ислоњро пайвастан лозим аст.Муттаҳид кардани ислоҳот ва ислоҳот, таъсис ва такмил додани механизми дарозмуддати ислоҳ ва ислоҳот ва пешбурди ҷанбаҳои гуногуни Идораи давлатии дорусозӣ.Бо сифати баланд пеш бурдани кор.Органхои инспекцияю назорат ва шуъбахои ташкилй бояд назорати харрузаро аз болои тафтиш ва ислоххо пурзур кунанд, ичрои ислоххоро ба баходихии хаматарафаи рохбарии хаматарафа ва катъии партия ва коллективи рохбарикунанда дохил кунанд, барои ислохи хато ва ислоххои бардуруг масъулияти чиддй гиранд. .

Ли Ли гуфт, ки санҷиши марказӣ як имтиҳони ҷисмонӣ ва таъмиддиҳии рӯҳияи ҳизбӣ барои ташкилотҳои ҳизбӣ ва аъзоёни ҳизб ва кадрҳои ҳама сатҳҳои Идораи давлатии маводи мухаддир мебошад.Фикру мулохизахои гурухи тафтишот реалистй, муво-фик ва амиканд.Гурухи партиявии FDA самимона кабул мекунад, ба таври чиддй муносибат мекунад ва катъиян ислох мекунад.Аввалан, мо бояд ба таври қатъӣ ба "ду нигоҳдорӣ", омӯхтан ва татбиқи амиқи давраи нави сотсиализми Си Ҷинпин бо вижагиҳои чинӣ ноил шавем ва тамоми кӯшишро ба харҷ диҳем, то рӯҳияи дастурҳои муҳими Си Ҷинпин, Дабири Кулл ва татбиқи ин ҳизбро пеш барем. Кабули карори Комитети Марказй ва чорй намудани.Дуюм, мо бояд ислоҳ ва ислоҳоти фикру мулоҳизаҳои гурӯҳи марказии тафтишотиро софдилона амалӣ созем, механизми кори семоҳаи пуршиддат ва дарозмуддати санҷиш ва ислоҳро таъсис ва такмил диҳем, масъулият, мӯҳлатҳои қатъӣ ва қувваи муттаҳидро барои он пурзӯр кунем. дар ислохи кор нагз машгул шаванд.Сеюм, мо бояд вазифахои сиёсии рохбариро ба партия катъиян ба амал барорем, барои барпо намудани механизми дарозмуддат кушиш кунем, ки механизмеро пеш барад, ки ба порахурй чуръат накунад, ба порахурй рох дода наметавонад ва ё фасод кардан намехохад.Чорум, мо бояд дар сохт-мони услуби кор устуворона рафтор кунем, рУхи 8 низомномаи марказиро бемайлон ба амал барорем, кадрхоро ба хисси масъулиятшиносй самаранок ташвик кунем.Панчум, мо бояд сохтмони коллективи кадрхоро пурзур кунем, принципи рохбарии партиявиро ба кадрхо риоя кунем, тарбия ва мубодилаи кадрхоро пурзур намоем.Шашум, мо бояд масъулияти сиёсии назорати маводи нашъаоварро содиқона иҷро карда, ба вазъи умумии пешгирӣ ва мубориза бо эпидемия хизмат кунем, ба модернизатсияи системаи назорати маводи нашъаовар ва тавонмандии назорат мусоидат кунем ва барои ба даст овардани “ғалабаи дучанд”-и пешгирӣ ва мубориза бо эпидемия талош кунем. ва назорати маводи мухаддир.

Чонишини рохбар ва рафицони ало-каманди гурухи дуюми тафтиши байнихамдигарии КМ, рафицони дахлдори шуъбаи рохбарикунандаи гурухи марказии тафтишот, бюрои дахлдори назорат ва тафтишоти Комиссияи марказии тафтишоти интизом, бюрохои дахлдори шуъбаи ташкилии марказ, Комиссияи марказии тафтишоти интизом ва Комиссияи назорати давлатии дар Управленияи давлатии назорат ва идораи савдо гурухи масъул рафикон ва аъзоёни гурухи рохбарикунандаи Управленияи давлатии доруворй;рафицони ветерани Управленияи давлатии дорусозй, ки дар давоми се соли охир аз вазифахои рохбарикунанда даст кашида буданд ва рафицони масъули управленияю подразделенияхои гуногуни тобеи Пекин иштирок доштанд.

xv


Вақти фиристодан: октябр-19-2020